Шофьорски курсове

Автошкола Шофьор предлага курсове в следните категории:

Категория A1
Учебни часове 20 кормилни часа
Превозно средство KTM Duke (125cm³) 11kW 2017
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 15 години и 11 месеца.
Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 снимка (паспортен формат)
Категория A2
Учебни часове 20 кормилни часа
Превозно средство Suzuki GS500f (500cm³) 35kW ’04
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 17 години и 9 месеца. В случай, че
кандидатът няма категория “B” трябва да премине и теоретично обучение (теоретичен изпит).
Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 снимка (паспортен формат)
Категория А
Учебни часове 20 кормилни часа
Превозно средство Kawasaki ЕR-6f (650 cm³) 53 kW 2012
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 24 години.

20 години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория
“А2” от поне 2 години.

21 години – за управление на триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 kW.

Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 снимка (паспортен формат)
Категория B
Учебни часове 31 кормилни и 40 теоретични часа
Превозно средство Volkswagen Polo 1.4 2015
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 17 години и 9 месеца.
Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), 1 снимка (паспортен формат)
Категория C
Учебни часове 14 теоретични и 20 кормилни часа 
Превозно средство MAN TGA 18.480 2007
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория “В”.
– 18 години – при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална квалификация, придобита след посещение на курс и успешно издържан изпит.
Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), шофьорска книжка, 1 снимка (паспортен формат), документ за психологическо изследване
Категория CE

Категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.

Обучението за категория „СЕ“ е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 3 части: – теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки – полигон – изпълнение на елементи – практическа – управление на камион с ремарке в градски условия.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемият се явява на външен изпит пред ДАИ. Автошкола ,,Шофьор” предлага обучение на всякакъв вид композиции.

Важно! Курсът може да се плаща на вноски.

Учебни часове 14 теоретични и 20 кормилни часа
Превозно средство MAN TGA 18.480 2007
Изисквания Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория “C” от поне 1 година.
Необходими документи Лична карта, диплома (минимум основно образование), шофьорска книжка, 1 снимка (паспортен формат), документ за психологическо изследване
Курс ADR

Автошкола Шофьор предлага курс за професионално обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари (АДР). Курса е с продължителност шест дни. Лекциите и занятията се провеждат в зала със специално оборудване. Преподавателя води лекциите според всички наредби и изисквания на Министерство на транспорта. 

Водачите придобиват квалификация по следните специалности :
–  Превоз на опасни товари в цистерни
–  Превоз на взривни вещества и изделия
–  Превоз на радиоактивни материали
–  Подновяване на документ с изтичащ срок за превоз на опасни товари.

Вид на курса АДР
1. Основен курс 18 учебни часа
2. Превоз на опасни товари в цистерни 12 учебни часа
3. Превоз на взривни вещества и изделия 8 учебни часа
4. Превоз на радиоактивни материали 8 учебни часа