Инструктор Красимир Йорданов. "Автошкола Шофьор" гр. Велико Търново

Контакти

Адрес на офиса:

 

Велико Търново, Бул. "Никола Габровски" 63A, вх. А

Карта и упътвания

 

 

Новини и промоции

.

Категория А

Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви „е“ и „з“ ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква „к“ ЗДвП;

Изисквания: - да е на възраст не по-малко от 24 години или:
а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил основно образование.
Необходими
документи за записване:
Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение: Кърсът на обучение е с продължителност около 20-22 практически часа
Изпит:

Практически

Категория B

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B 
Необходими
документи за записване:
Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение: 40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове) обучението започва със запознаване с автомобила на полигон , след това шофиране в извънградски условия , и след това в градски условия и паркинг 
Изпит:

листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

Категория А2

 

 

КАТЕГОРИЯ "A2"
Изисквания:

Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца,

кат.В, основно образование

Необходими
документи за записване:

Копие на лична карта,
Оригинал и копие на свидетелство за завършено

 минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 20 часа практика. Вътрешен изпит
Изпит:

Теория – листовки за тези които няма кат. В
Практика – полигон. "нови елементи"

 

 

 

Категория АМ

Изисквания: Кандидата да има навършени 15 години и 11 месеца
Необходими
документи за записване:

Копие на лична карта,
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: Пълен теоретичен курс
Изпит:

Листовки.

 

  Лице с правоспособност за категория “АМ” има право да управлява дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Въпроси и отговори

В зависимост от категорията, продължителността е 25 часа теория и 25 часа практика
ADD_CONTENT_HERE

Шофьорски курсове

Категория AМ - мотопеди

Дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час;
Изисквания:     Кандидата да има навършени 15 години и 11 месеца
Документи:     Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение:     40 часа теория
Изпит:     листовки (вътрешен и външен)
Дати за започване на курс:     
Категория A / A1 / A2 (мотоциклети)

Категория A1

Мотоциклети - двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км/час;
Изисквания:     Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца
Документи:     Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение:     20 часа практика и 40 теория (без теория с B категория)
Изпит:     Теория – листовки за тези които нямат категория В
Практика – полигон, градско
Учебен мотоциклет     

Категория A

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:
- да е на възраст не по-малко от 24 години или:
а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил основно образование.
При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:
- по-малко от 23 години и 9 месеца или:
а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години.

Категория A2

Дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.


Kатегория B / B1 (автоматик, инвалиди)

"B1" - Видимо малка кола (до 400кг. маса без товар), без ограничение в кубиците. Притежателят на категория B1 взима категория B при навършени години само с полагане на изпит.

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
Изисквания:     Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B категория и 16 години и 9 месеца за B1
Документи:     Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение:     40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове)
Изпит:     листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)
Учебни автомобили     
 

Предлагаме опреснителни часове за всички желаещи!
Цена - 25лв. на учебен час

Страница 1 от 2
JoomShaper